Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251) αναφορικά με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (Νόμος 4093/2012).
Ο Νόμος 4308/2014 εισάγει πολλές νέες διατάξεις για την καταγραφή και απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων τόσο στη λογιστική όσο και στη φορολογική τους βάση.
Στο Επισυναπτόμενο Αρχείο θα βρείτε σειρά σύντομων ερωτήσεων και απαντήσεων που θα φανούν χρήσιμες στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών που επιφέρουν τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» με αιχμή του δόρατος το προτεινόμενο νέο λογιστικό σχέδιο.
Αναλυτικότερα, στο αρχείο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι χρήστες από τη μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο, οδηγίες και συμβουλές για τον ορθό τρόπο μετάβασης αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα που εύλογα θα προκύψουν εφόσον αποφασιστεί από την επιχείρηση να υιοθετήσει το νέο λογιστικό σχέδιο.
Επισημαίνεται ότι οι εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE περιέχουν ενσωματωμένο το νέο λογιστικό σχέδιο, πλήρως παραμετροποιημένο για την αυτόματη παραγωγή των νέων λογιστικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα, παρέχουν αυτόματες εργασίες που θα διευκολύνουν τους χρήστες και θα απλοποιήσουν τη διαδικασία μετάβασης από το ένα λογιστικό σχέδιο στο άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών αποτελεί η ύπαρξη Σύμβασης Βασικής Υποστήριξης και Συντήρησης σε ισχύ.
Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί, ότι:
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Νόμος 4308/2014).

 

Γράψτε ένα σχόλιο