Ημερήσια αρχεία: 28 Ιουλίου 2015


    Εισαγωγή Σύμφωνα με υπ’ αριθμό 4334/2015 νόμο (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015) υφίστανται αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α οι  οποίες ισχύουν από 16.7.2015.   Ο τρόπος ενημέρωσης των συντελεστών Φ.Π.Α. στο Soft1 μπορεί να επιτευχθεί με 2 τρόπους: Μαζικά : Απο το Portal της εφαρμογής επιλέγοντας Εργαλεία > Εργασίες > Εργασία […]

Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α