Ημερήσια αρχεία: 6 Ιουλίου 2016


Το γραφείο της σύγχρονης επιχείρησης βρίσκεται παντού Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη οι άνθρωποι τους να λειτουργούν με την ίδια αποτελεσματικότητα, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου. Χρειάζεται να βρίσκονται κοντά στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες τους κάθε στιγμή. Να μπορούν να εκμεταλλευτούν την ελευθερία πρόσβασης σε εταιρικά […]

Νέες πιστοποιήσεις Softone !!!