Μισθοδοσία


Softone Μισθοδοσίαsoftone Μισθοδοσία

 
Μισθοδοσία

 

H εφαρμογή Softone Μισθοδοσία ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και σε διαρκή βάση όλες τις διατάξεις νόμων και φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με τη μισθοδοσία εργαζομένων, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης, η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Η εφαρμογή Softone Μισθοδοσία περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διεκπεραίωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management).

Εφαρμόστε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τη μισθοδοσία εργαζομένων με πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε περίπτωσης και έχοντας απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για αντιμετώπιση ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αναγκών.

 pdf
 
 
 

Λειτουργίες

 • Αναλυτικό αρχείο εργαζομένων
 • Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων
 • Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων
 • Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από άλλη εφαρμογή
 • Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών HR

Οφέλη

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Συνεχής ενημέρωση
 • Ευελιξία προσαρμογής της λειτουργικότητας
 • Καλύτερες και πιο γρήγορες αποφάσεις
 • Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο