eInvoice – Web


eInvoice – Websoftone eInvoice

eINVOICE
 

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης!

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης eINVOICE αποτελεί τη σύγχρονη λύση αποστολής και διαχείρισης τιμολογίων. Απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις για αυτοματοποίηση και ταχύτητα εκτέλεσης διαδικασιών.

Σχεδιασμένη με εξαιρετική ακρίβεια, επιτρέπει στην επιχείρηση σας να μεγιστοποιήσει την αξία που αντλεί από τη διεκπεραίωση της τιμολόγησης, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους και του χρόνου της διαδικασίας, καθώς και στην ταχύτερη είσπραξη των τιμολογίων σας.

 

 

pdf

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία της SoftOne, η υπηρεσία eINVOICE απλοποιεί και αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησης σας με την αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στους πελάτες σας. Πρόκειται για μία μοναδική λύση που σας απαλλάσσει από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων παραστατικών.

Soft1 B2B

Η εφαρμογή Soft1 B2B απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες συνεργασίας με επιχειρήσεις / πελάτες τους με δυνατότητα ειδικής πρόσβασης σε λειτουργίες της κεντρικής μηχανογράφησης Soft1, έτσι ώστε:

 • να διαχειριστούν τις ενεργές παραγγελίες τους
 • να καταχωρήσουν νέες παραγγελίες
 • να έχουν πληροφόρηση για την οικονομική τους καρτέλα, στατιστικά ειδών, τιμοκαταλόγους κλπ.

Μοναδικά πλεονεκτήματα!

Η εφαρμογή Soft1 B2B είναι άμεσα αξιοποιήσιμη σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο cloud).

Όλα είναι έτοιμα για σας από τη SoftOne! Χωρίς να απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις ή άλλος πρόσθετος εξοπλισμός, με κεντρικό έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης και με εξαιρετικά απλές εργασίες παραμετροποίησης.

Η επιχείρησή σας μπορεί τώρα:

 • να επιτύχει σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών
 • να ανταποκρίνεται πιο άμεσα σε ανάγκες πελατών
 • να διεκπεραιώνει με πιο ευέλικτο τρόπο τις εργασίες της

 

Soft1 Web Report

 
Soft1 Web Report
 

Οι συνθήκες διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις επιβάλλουν την αξιοποίηση λύσεων «επιχειρησιακής φορητότητας» για όλες τις απαιτήσεις εργασίας εκτός γραφείου.

H εφαρμογή Soft1 Web Report προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς και αξιόπιστης προβολής over web όλων των διαθέσιμων εκτυπώσεων μιας κεντρικής μηχανογράφησης Soft1. Έτσι, η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα στελέχη της επιχείρησης.

Η εφαρμογή είναι άμεσα αξιοποιήσιμη σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο cloud).

Όλα είναι έτοιμα για σας από τη SoftOne! Χωρίς να απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις ή άλλος πρόσθετος εξοπλισμός, με κεντρικό έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης και με εξαιρετικά απλές εργασίες παραμετροποίησης.

 

 

Soft1 myCustomer

 
Soft1 myCustomer
 

Η έκδοση Soft1 Open Enterprise υποστηρίζει τη σύγχρονη «ανοικτή επιχείρηση» με πρωτοποριακές τεχνολογίες και μια σειρά από web & mobile εφαρμογές.

Η εφαρμογή myCustomer αναβαθμίζει και διευρύνει τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους, ισχυροποιεί τις σχέσεις συνεργασίας ενώ συμβάλει στην μείωση των λειτουργικών δαπανών και στον περιορισμό του χρόνου εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λογισμικό Soft1 Open Enterprise μπορούν τώρα με την υπηρεσία "myCustomer", να προσφέρουν νέες σημαντικές δυνατότητες στους πελάτες τους, όπως:

 • Ενημέρωση με e-mail κάθε φορά που εκδίδεται ένα παραστατικό
 • Πρόσβαση σε ειδικό portal μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα:
  • να προβάλουν όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί
  • να παρακολουθούν το στάδιο των παραγγελιών τους
  • να ενημερώνονται για την οικονομική τους καρτέλα
  • να προβάλουν στατιστικά στοιχεία των αγορών τους
  • να έχουν πρόσβαση σε τιμοκαταλόγους

Με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η υπηρεσία "myCustomer", κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να ισχυροποιήσει τις σχέσεις με τους πελάτες της, να αυτοματοποιήσει και να διευρύνει τις καθημερινές συναλλαγές μαζί τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη και αναβαθμίζοντας την εταιρική εικόνα της.