Ημερήσια αρχεία: 15 Σεπτεμβρίου 2015


Μπλοκάρισμα χαρτιού στον φούρνο σε εκτυπωτές B721, ES7131   Έχουμε παρατηρήσει ότι οι πελάτες χωρίς να το θέλουν γυρίζουν τον μπλε μοχλό του φούρνου στη θέση επιστολόχαρτο (το χαρτί έχει διπλάσιο πάχος κι έτσι οι κύλινδροι πίεσης του φούρνου πιέζουν λιγότερο).    Όταν συμβεί αυτό, λόγω χαμηλής πίεσης του φούρνου, […]

Paper jam στον φούρνο του Β721, ES7131


Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξουμε τη θέση του αισθητήρα που καθορίζει και την ένδειξη για την αλλαγή του νέου toner. Στην παρακάτω φωτογραφία μέσα στον κύκλο φαίνεται πού ακριβώς βρίσκεται ο αισθητήρας. Μόλις τοποθετηθεί το νέο toner στη μονάδα τυμπάνου ο αισθητήρας ανεβαίνει πλήρως επάνω και αποκαλύπτει το […]

Μετά από αλλαγή toner ο εκτυπωτής βγάζει το μήνυμα “TONER ...